St. Petersburg quốc tế sự đổi mới diễn đàn năm 2020

từ 11 tháng 11 đến 13 tháng 11, 2020
St. Petersburg quốc tế sự đổi mới diễn đàn năm 2020
St. Petersburg quốc tế sự đổi mới diễn đàn năm 2020

Khi: 11 - 13 Tháng Mười Một Năm 2020

Nơi: CECE Expoforum, Saint-Petersburg

St. Petersburg quốc tế sự đổi mới diễn đàn (PMIF) là khu vực lớn nhất của phía Bắc thủ đô để quảng bá khoa học và công tiềm năng. Tại diễn đàn hàng năm tập hợp hơn 10.000 chuyên gia. Kinh doanh sự kiện chương trình được chia vào sáu chính lĩnh vực chuyên đề: "Giải pháp cho ngành công nghiệp"; "Giải pháp cho ngành công nghiệp: công nghệ phát triển"; "Giải pháp cho ngành công nghiệp: chương trình nghị sự cụm"; "Giải pháp cho toàn cầu thủ cạnh tranh"; "Giải pháp cho việc thực hiện ý tưởng"; "Giải pháp cho xã hội".

Thêm thông tin có thể được tìm thấy tại:https://spbinno.ru/