Thương Hiệu Cấp Phép Châu Âu Năm 2020

từ 6 tháng 10 đến 8 tháng 10, 2020
Thương Hiệu Cấp Phép Châu Âu Năm 2020
Thương Hiệu Cấp Phép Châu Âu Năm 2020

Khi: 6 - Tháng 8, Năm 2020

Nơi: xuất sắc, London, Luân đôn, ANH quốc

Thương hiệu cấp Phép châu Âu là người duy nhất châu Âu sự kiện dành riêng cho phép, mở rộng và quảng bá thương hiệu. Nếu bạn là chủ sở hữu một nhãn hiệu, hay trí tuệ, tham gia trong Hiệu cấp phép châu Âu sẽ mở ra cánh cửa cho sản phẩm của bạn và sẽ cung cấp cho cơ hội để truy cập mới nguồn thu nhập, và gặp những người mới.D ùng. 20 năm của nó tồn tại triển lãm đã trở thành số lượng lớn nhất của những người tham gia. Hơn 260 nổi tiếng thế giới chủ sở hữu hiệu hơn 2.500 nhãn hiệu, nhân vật, hình ảnh miễn phí, để có được một giấy phép. 9500 các chuyên gia cho phép.

Thêm thông tin có thể được tìm thấy tại:https://www.brandlicensing.eu/en/home.html