Làm đẹp Handmade

từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 12, 2021
Làm đẹp Handmade

Những người thợ thủ công mới và nổi tiếng dạy cho bạn tất cả sự tinh tế và chi tiết của việc tạo ra sản phẩm bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, chia sẻ ý tưởng và nguồn cảm hứng.

Tích cực giao tiếp và trao đổi thông tin với những người cùng chí hướng và hơn thế nữa!

Hội chợ trực tuyến quốc tế "Thủ công mỹ nghệ" mời tất cả những người nhiệt tình và sáng tạo, những người đã tìm thấy sở thích và những người chỉ mới khám phá thế giới tuyệt vời của thủ công mỹ nghệ! Là một phần của Hội chợ Trực tuyến, các thợ thủ công và thợ thủ công giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới tổ chức các lớp học thạc sĩ vô giá miễn phí!

Hội thảo trên web miễn phí (yarmarkakr.ru)