POLIPROF Group / VCR-PP loạt bồn chứa mặt cắt hình trụ tròn đứng

Mã nhà sản xuất
97351

Giá bán Giá theo yêu cầu

Bể ngầm

Mã nhà sản xuất
11771

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tàu hình trụ nằm ngang cho khí hydrocarbon hóa lỏng propan và butan

Mã nhà sản xuất
11769

Giá bán Giá theo yêu cầu

Bể ngầm ngang

Mã nhà sản xuất
11768

Giá bán Giá theo yêu cầu

Thiết bị hình trụ điện dung cho phương tiện khí và lỏng

Mã nhà sản xuất
11762

Giá bán Giá theo yêu cầu

SILOS VÀ ĐO LƯỜNG TAN

Mã nhà sản xuất
8268

Giá bán 5.172,48 USD

CONTAINERS VÀ TANKS

Mã nhà sản xuất
8264

Giá bán 10.049,38 USD

NĂNG LỰC, NGƯỜI NHẬN, TÀU

Mã nhà sản xuất
8262

Giá bán 3.399,06 USD

Thùng đàn hồi (mềm) để lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu và chất bôi trơn

Mã nhà sản xuất
807

Giá bán Giá theo yêu cầu