Bộ LEVENHUK / LabZZ MTB3: kính hiển vi 150-900x + kính thiên văn, khúc xạ, 2 thị kính + ống nhòm 6x21

Mã nhà sản xuất
106578

Giá bán 138,76 USD

Bộ LEVENHUK / LabZZ MT2: kính hiển vi: 75-900x, một mắt + kính thiên văn: khúc xạ, 2 thị kính

Mã nhà sản xuất
106577

Giá bán 114,65 USD

LEVENHUK / Kính lúp trẻ em LabZZ C1, kính có hai thấu kính lúp х3 / х6

Mã nhà sản xuất
106562

Giá bán 12,47 USD