Thiết bị và sân bay đất hỗ trợ thiết bị thiết bị hàng không

Loading

AA 12,0 Sân bay xe / 60-50 / 3 (KAMAZ-63.501) -34VR

Mã nhà sản xuất
2469

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe sân bay AA-9.0- (60-70) -50/3 (KAMAZ-65222) -33BP

Mã nhà sản xuất
2468

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe cứu hỏa sân bay AA-8.5

Mã nhà sản xuất
2467

Giá bán Giá theo yêu cầu