Tụ điện phân nhôm oxit К50-93

Mã nhà sản xuất
1256

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit K50-92

Mã nhà sản xuất
1255

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-91

Mã nhà sản xuất
1254

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-90

Mã nhà sản xuất
1253

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-89

Mã nhà sản xuất
1252

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-88

Mã nhà sản xuất
1251

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-87

Mã nhà sản xuất
1250

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-86

Mã nhà sản xuất
1249

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit K50-85

Mã nhà sản xuất
1248

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện điện phân nhôm oxit K50-84

Mã nhà sản xuất
1247

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-83

Mã nhà sản xuất
1246

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-81

Mã nhà sản xuất
1245

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-80

Mã nhà sản xuất
1243

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-77

Mã nhà sản xuất
1242

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit K50-76

Mã nhà sản xuất
1240

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện điện phân nhôm oxit К50-74

Mã nhà sản xuất
1239

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-68

Mã nhà sản xuất
1238

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-37

Mã nhà sản xuất
1237

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit K50-27

Mã nhà sản xuất
1235

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-17

Mã nhà sản xuất
1234

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện phân nhôm oxit К50-15

Mã nhà sản xuất
1233

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện bán dẫn oxit Niobi: K53-4, K53-52, K53-60.

Mã nhà sản xuất
879

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ bán dẫn Tantali oxit: K53-1A, K53-7, K53-65, K53-66, K53-68, K53-71, K53-72, K53-74.

Mã nhà sản xuất
878

Giá bán Giá theo yêu cầu

Tụ điện thể tích tantali xốp

Mã nhà sản xuất
876

Giá bán Giá theo yêu cầu