Dây PTB chịu nhiệt

Mã nhà sản xuất
36464

Giá bán Giá theo yêu cầu

Cáp tự hỗ trợ tiêu chuẩn trên không (DPT)

Mã nhà sản xuất
27280

Giá bán Giá theo yêu cầu

Chất bịt kín Abris K-LBtg

Mã nhà sản xuất
12756

Giá bán Giá theo yêu cầu

Chất bịt kín Abris K-LB

Mã nhà sản xuất
12755

Giá bán Giá theo yêu cầu

Dây điện lắp đặt điện - Dây lắp đặt cách điện PVC (PV1) 1x0.5 Trắng

Mã nhà sản xuất
5578

Giá bán 0,05 USD

Cáp điện để đặt cố định - Cáp VVG 3x1.5 Đen

Mã nhà sản xuất
5577

Giá bán 0,39 USD

Dây PAL (Dây hoàn thiện bằng amiăng) và PALO (Dây nhẹ có thành phần amiăng)

Mã nhà sản xuất
3286

Giá bán Giá theo yêu cầu

Cáp lắp đặt

Mã nhà sản xuất
2915

Giá bán Giá theo yêu cầu

Cáp cách điện EPR

Mã nhà sản xuất
2913

Giá bán Giá theo yêu cầu

Cáp XLPE 110-550 kV

Mã nhà sản xuất
2912

Giá bán Giá theo yêu cầu

Cáp cách điện khoáng

Mã nhà sản xuất
2911

Giá bán Giá theo yêu cầu

Dây kín không cách điện АСк2y và АСку

Mã nhà sản xuất
2910

Giá bán Giá theo yêu cầu