Máy mài cho rìu và dao FISKARS Xsharp

Mã nhà sản xuất
94613

Giá bán 22 USD

Rìu đa năng FISKARS X5-XXS, chiều dài 231 mm, trọng lượng 560 g, rìu làm bằng vật liệu FiberComp

Mã nhà sản xuất
94612

Giá bán 60,79 USD

Rìu đa năng FISKARS X7-XS, chiều dài 354 mm, trọng lượng 640 g, rìu làm bằng vật liệu FiberComp

Mã nhà sản xuất
94611

Giá bán 69,53 USD

Rìu đa năng FISKARS X10-S, chiều dài 445 mm, trọng lượng 1000 g, rìu làm bằng vật liệu FiberComp

Mã nhà sản xuất
94610

Giá bán 78 USD

Rìu chẻ FISKARS X11-S, dài 444 mm, trọng lượng 1100 g, rìu làm bằng vật liệu FiberComp

Mã nhà sản xuất
94609

Giá bán 78,82 USD

Rìu chẻ FISKARS X17-M, chiều dài 600 mm, trọng lượng 1500 g, rìu làm bằng vật liệu FiberComp

Mã nhà sản xuất
94608

Giá bán 87,84 USD

Rìu chẻ FISKARS X21-L, chiều dài 709 mm, trọng lượng 1600 g, rìu làm bằng vật liệu FiberComp

Mã nhà sản xuất
94607

Giá bán 108,33 USD

Rìu chẻ FISKARS X25-XL, chiều dài 774 mm, trọng lượng 2400 g, rìu làm bằng vật liệu FiberComp

Mã nhà sản xuất
94606

Giá bán 128,27 USD

Rìu chẻ FISKARS X27-XXL, chiều dài 964 mm, trọng lượng 2600 g, rìu làm bằng vật liệu FiberComp

Mã nhà sản xuất
94605

Giá bán 140,57 USD

Rìu 600 g, SPARTA, rìu bằng gỗ, rèn

Mã nhà sản xuất
94602

Giá bán 11,34 USD